Prodaja Štajerska

Poslovni čas poslovalnic je med 8 in 16. uro, za sestanek pa se lahko dogovorite tudi izven določenega delovnega časa.

poslovalnica Maribor

Danica Margan, vodja poslovalnice

Telefon: 02 229 70 05
E-naslov: danica.margan@nlbleasing.si

Samo Lipovnik, pomočnik vodje poslovalnice

Telefon: 02 229 70 00
E-naslov: samo.lipovnik@nlbleasing.si

Tanja Trojner, samostojna svetovalka prodaje

Telefon: 02 229 70 25
E-naslov tanja.trojner@nlbleasing.si

Igor Gačnik, svetovalec prodaje

Telefon: 02 229 70 09
E-naslov igor.gacnik@nlbleasing.si

Monika Štumberger, samostojna svetovalka prodaje

Telefon: 02 460 01 75
E-naslov: monika.stumberger@nlbleasing.si

pisarna Murska Sobota

Branko Pušnik, samostojni svetovalec prodaje

Telefon: 02 521 47 07
E-naslov: branko.pusnik@nlbleasing.si