Ponudba vozil iz zaloge


Ponudba opreme iz zaloge


Ponudba plovil iz zaloge

Trenutno na zalogi nimamo plovil.

Sporočila za medije


3/18/2020

Obvestilo o zaprtju poslovalnic

Glede na proglašene izredne razmere ter z njimi povezanimi ukrepi, vas obveščamo, da smo primorani do nadaljnjega poslovalnice zapreti.


9/12/2018

Zaračunavanje izdaje in posredovanja računov za leasing obroke v papirni obliki

Od 1. oktobra 2018 dalje se vsem prejemnikom računov za leasing obroke, katerim bo račun posredovan v papirni obliki, zaračuna storitev pošiljanja in obdelave računa v višini 1,46 EUR. Dodatnemu strošku se lahko izognete ...


5/25/2018

Varstvo osebnih podatkov

Z dnem 25. 5. 2018 je pričela veljati Uredba EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.4.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.

Kaj je leasing


Izraz izvira iz angleškega glagola "to lease", kar pomeni "dati v najem" ali "najeti". Beseda "leasing" ima v Sloveniji različne nazive. Računovodje ji pravijo "najem", uredba o klasifikaciji dejavnosti pa ji pravi "zakup".

V vsakem primeru pa gre za posebno obliko financiranja uporabe opreme in nepremičnin. Ni popolni najem in ni popolno posojilo, čeprav ima elemente obeh. Predmet pogodbe se daje v uporabo leasingojemalcu (ob določenem nadomestilu in za določeno dobo uporabe). Leasingodajalec torej kupi predmet pogodbe in ga da v uporabo leasingojemalcu. Ta zanj plačuje najemnino v skladu z leasing pogodbo. Ves čas trajanja leasing pogodbe je lastnik predmeta leasingodajalec. Ob poteku pogodbenega razmerja lahko leasingojemalec predmet pogodbe tudi odkupi.