Novice

5/25/2018

Varstvo osebnih podatkov

Z dnem 25. 5. 2018 je pričela veljati Uredba EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.4.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (t.i. General Data Protection Regulation  - GDPR), ki družbam, ki obdelujejo osebne podatke posameznikov, nalaga sprejetje Splošnih informacij o varstvu osebnih podatkov, na podlagi katerih se lahko posameznik seznani z obdelavo in varstvom svojih osebnih podatkov, ki se obdelujejo pri družbi, ter s pravicami, ki mu gredo po GDPR.

Objavljene splošne informacije so našim strankam na voljo tudi v poslovalnicah družbe.

Varstvo osebnih podatkov – splošne informacije

Nazaj