Uprava družbe

Uprava družbe NLB Leasing d.o.o.

je dvočlanska:

Andrej Pucer, predsednik uprave,
Anže Pogačnik, član uprave.