Sisbon

SISBON je Slovenski informacijski sistem bonitet fizičnih oseb, ki omogoča medsebojno izmenjavo in obdelavo osebnih podatkov o strankah (fizičnih osebah) med podpisnicami »Dogovora o postavitvi in uporabi informacijskega sistema SISBON«.

Vzpostavljen je z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov, za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolženosti posameznikov. V SISBON se tako zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na zadolženost posameznikov in njihovo korektnost pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. NLB Leasing d.o.o. kot uporabnik in upravljalec zbirk osebnih podatkov svojih strank, fizičnih oseb, v SISBON-u vzdržuje in nadzira te zbirke ter odgovarja strankam in tretjim osebam za njihovo pravilnost in ažurnost.

Informacije o sistemu SISBON so vam na voljo na spletnem naslovu http://www.sisbon.si.