Poslovodni organ družbe

Poslovodni organ družbe NLB Leasing d.o.o. – v likvidaciji

Andrej Pucer, likvidacijski upravitelj,
Anže Pogačnik, likvidacijski upravitelj.